Tvrtka Pintardesign u suradnji sa Grafik.net, koja je jedna od vodećih kuća grafičke industrije u Hrvatskoj i regiji te je poznata kao tvrtka koja nudi cjelovita rješenja za interaktivne grafičke komunikacije, realizirali su projekt e-TISAK.

e-TISAK aplikacija omogućuje oblikovanje i naručivanje posjetnica, memoranduma, brošura i ostalih tiskovina u bilo kojem trenutku, iz udobnosti svog doma /ureda - bez potrebe za telefonskim pozivom ili posjetom tiskare. Korištenjem jednostavne upravljačke konzole, klijentu je olakšana izrada i naručivanje tiskovina. Ovaj sistem podržava tako poslovne (korporativne) korisnike, kao i privatne (pojedinačne) naručitelje. e-TISAK svojim oruđima omogućuje brojne mogućnosti dizajna - jednostavnom upravljačkom konzolom omogućuje upotrebu i korisnicima početnicima, a kvalitetnim oruđima može zadovoljiti i naprednije korisnike s većim iskustvom u grafičkom dizajnu i pripremi za tisak. Nakon par godina rada uspjeli smo napraviti kompletan editor za vektorsku grafiku koji radi u svim modernijim preglednicima te je kompatibilan sa desktop alatima za grafičku pripremu (Corel, Illustrator ...). Mogućnosti editora su slične bilo kojem alatu za grafičku pripremu.

Proizvodi pripremljeni e-TISAK aplikacijom mogu se koristiti u digitalnoj, offset, sito ili tampon tiskarskoj tehnici. Prelaskom na vektorski format, e-TISAK aplikacija je postala moćan alat za izradu visokokvalitetnih tiskovina kako u malim tako i u velikim formatima a ispis u različitim formatima omogućuje svakoj tiskari da u potpunosti iskoristi internet kao medij za približavanje kupcima.