Interaktivne prezentacije su spoj zvuka, slike, videa, animacija, crteža i tekstova.
Prezentirajte se putem digitalnog video projektora na promocijama, sajmovima i drugim okupljanjima.
Prezentirajte svoju tvrtku na nov i drugačiji način u odnosu na dosadašnji koji većinom podrazumjeva tiskani materijal.

Za područje interneta karakteristično je korištenja teksta, zvuka, slike, videa, interaktivnih elemenata i animacije. Tako sklopljeni sadržaji daju bogate prezentacijske mogućnosti, korištenjem naprednih tehnoloških rješenja.