Jednostavna upravljačka konzola omogućuje administratoru/vlasniku autoškole odličan uvid u statistiku aktivnosti pojedinih instruktora, njihove radne naloge, raspoloživost te broj sati vožnje s pojedinim kandidatima.

Posebna kvaliteta el-A modula je elektronski unos radnih naloga koji u potpunosti odgovaraju propisanom obrascu.

Instruktorima je, osim jednostavnog unosa radnih naloga, olakšana i komunikacija s kandidatima putem kalendara vožnje (sistem rezervacije termina).

Registrirani kandidati u mogućnosti su elektronskim putem provjeriti raspoloživost svojih instruktora te rezervirati željeni termin za vožnju. Omogućeno im je i rješavanje testova elektronskim putem (u definiranom vremenskom roku).

Iako svojom kompleksnošću el-A modul predstavlja inovaciju u programskim i portalskim rješenjima za autoškole, zbog jednostavne upravljačke konzole prihvatljiv je za uporabu i korisnicima početnicima.

el-A modul dijeli se na tri osnovne kategorije korisnika: administrator (vlasnik autoškole), instruktori, registrirani korisnici – kandidati.