seo proces izrade

Proces izrade

Za kvalitetnu SEO kampanju značajni su brojni čimbenici.

SEO kampanja zahtijeva:

  • istraživanje konkurencije i tržišta
  • istraživanje ključnih riječi
  • primjenu ključnih riječi na Vašim web stranicama
  • optimizaciju na stranicama (on-page SEO)
  • strukturiranje web stranica i internih linkova
  • kvalitetan link building
  • praćenje rezultata i njihovo optimiziranje

Pravilno planiranje SEO kampanje, vođenje uredne dokumentacije procesa optimizacije te praćenje rezultata od iznimne su važnosti za uspješnost SEO kampanje.

On-page
On-page optimizacija je optimizacija na samoj stranici. Neki od značajnijih elemenata on-page optimizacije su izgled linkova, title tagovi, meta tagovi, pravilno/ciljano korištenje html jezika itd. Off-page
Off-page optimizacija, između ostalog, uključuje građenje linkova (tzv. backlinkova) prema Vašoj stranici – kako onih plaćenih, tako i besplatnih.

Izrada web stranica
izrada internet stranica izrada internet stranica
internet stranice
SEO Marketing - Optimizacija internet stranica - Hosting - Izrada web stranica - Nudimo web stranice i komercijalne internet stranice te grafički dizajn po mjeri
Pintardesign
grafički dizajn Optimizacija internet stranica

$1,000.00 5
5
3
55
5
5

1
Izrada web stranica
Pintardesign d.o.o.
izrada internet stranica web shop grafički dizajn
+ 385 1 62 83 561
e-mail: info@pintardesign.hr
Pavlovcani 14c
Jastrebarsko
Zagreb
Croatia
10450

2014-01-01 08:00
2014-01-01 16:00


5
5
3
2565
5
3

SEO Marketing - Optimizacija internet stranica - Hosting - Izrada web stranica - Nudimo web stranice i komercijalne internet stranice te grafički dizajn po mjeri.
web shop