Ukoliko je riječ o novoj domeni, potreban je dulji rok. Ako je domena starija, rok može biti kraći.

Već u prvih par mjeseci vidi se povećanje broja posjeta na Vašim stranicama no potrebno je nešto više vremena da bi se postigao maksimalan rezultat.