Na temelju SEO analize procjenjuje se koliko je zahtjevno nadmašiti ključne riječi koje konkurencija koristi.
Nakon detaljne analize (tržišta, ključnih riječi, Vaše web stranice, konkurencije) i definiranja strategije, slijedi početak SEO optimizacije Vaše web stranice.

Analiza se izrađuje u tri koraka:

Analiza ključnih riječi
Prvi i iznimno važan segment za kvalitetno SEO rješenje je analiza i planiranje ključnih riječi koje bi za Vas bile najučinkovitije.
Potrebno je dobro analizirati i staviti na papir sve ključne riječi koje Vam mogu biti interesantne.
Na temelju Vaših prijedloga napravit ćemo analizu koja će Vam dati potrebne informacije o tome koje su ključne riječi najposjećenije te koje ćete upotrijebiti na svojim web stranicama kod njihovog optimiziranja.
Našom analizom dobit ćete detaljne informacije o svakoj ključnoj riječi:

  • kolika je potražnja u određenom periodu
  • koliko posjeta Vi možete očekivati u određenom periodu
  • klasifikaciju po jezicima, državama, gradovima i sl

Analiza Vaše web stranice

SEO analiza

web stranica pružit će Vam uvid u trenutno stanje Vaših web stranica kada su u pitanju tražilice, posebno Google.
Analiza počinje testiranjem tehnologije izrade Vaših web stranica i mogućnosti za SEO optimizaciju. Nakon toga analizira se kvaliteta sadržaja, tj. u kojoj mjeri stranice imaju sadržaj za svaku od definiranih ključnih riječi. Kvaliteta sadržaja važan je čimbenik uspješne optimizacije web stranica.
Kada je analiza Vaših web stranica završena, predložit ćemo Vam potrebne izmjene na stranicama glede na ključne riječi.

Analiza konkurencije
SEO analizom konkurencije možemo točno utvrditi zašto je netko prvi na tražilicama sa određenim ključnim riječima, a rezultati ove analize će nam pomoći da dostignemo i prestignemo Vašu konkurenciju.

Kompletne SEO analize pružit će Vam sve potrebne informacije u kojem smjeru krenuti dalje te što sve treba poduzeti da bi Vaše ključne riječi bile visoko pozicionirane.

Ispunite obrazac za BESPLATNU analizu jedne ključne riječi i u kratkom roku poslat ćemo Vam detaljnu analizu.

seo analiza web stranica