video usluge

Video usluge

U okviru video produkcije bavimo se: snimanjem, montažom, grafičkom obradom video materijala,
izradom animacija, tonskih efekata, presnimavanjem na različite formate i standarde...

Video usluge

* snimanje digitalnom video kamerom
* snimanje na terenu
* snimanje simpozija
* snimanje predavanja
* snimanje izlaganja
* snimanje svečanih manifestacija

Montaža snimljenog materijala

* izrada reklamnih spotova
* izrada prezentacijskih filmova
* izrada špica i džinglova

Postprodukcija materijala

* izrada telopa
* titlovanje materijala na DVD-u
* kolorizacija materijala
* mastering zvuka
* 2D & 3D animacija

Autorizacija CD-a i DVD-a

* Snimanje reklamnih filmova
* Snimanje prezentacijskih filmova

Izrada web stranica
izrada internet stranica izrada internet stranica
internet stranice
SEO Marketing - Optimizacija internet stranica - Hosting - Izrada web stranica - Nudimo web stranice i komercijalne internet stranice te grafički dizajn po mjeri
Pintardesign
grafički dizajn Optimizacija internet stranica

$1,000.00 5
5
3
55
5
5

1
Izrada web stranica
Pintardesign d.o.o.
izrada internet stranica web shop grafički dizajn
+ 385 1 62 83 561
e-mail: info@pintardesign.hr
Pavlovcani 14c
Jastrebarsko
Zagreb
Croatia
10450

2014-01-01 08:00
2014-01-01 16:00


5
5
3
2565
5
3

SEO Marketing - Optimizacija internet stranica - Hosting - Izrada web stranica - Nudimo web stranice i komercijalne internet stranice te grafički dizajn po mjeri.
web shop