Pintardesign engleski

U sve konkurentnijem poslovnom okruženju, uspostavljanje snažnog i dosljednog vizualnog identiteta od ključnog je značaja. Kao tvrtka specijalizirana za kreiranje vizualnih identiteta, razumijemo važnost ovog aspekta brendiranja.

SEO optimizacija i Održavanje web stranica Besplatna seo analiza

Dobro osmišljen vizualni identitet služi kao vizualna skraćenica za vaš brend, omogućujući klijentima da odmah prepoznaju vašu robnu marku i intuitivno razumiju njenu poruku. Potiče osjećaj bliskosti i povjerenja, pomažući u izgradnji dugotrajnih odnosa s vašim kupcima.

Naš tim dizajnera blisko surađuje s vama kako bi razumjeli vaše poslovanje, ciljeve i ciljanu publiku. Koristimo se ovim uvidima za stvaranje jedinstvenog vizualnog identiteta koji odjekuje kod vaše publike i koji je u skladu s vizijom vašeg brenda. Razumijemo suptilnosti vizualne komunikacije i kako ih iskoristiti za stvaranje dojmljivog i pamtljivog vizualnog identiteta.

Proces stvaranja uvjerljivog vizualnog identiteta

Vizualni identitet obuhvaća logotip, definiran sistem boja te tipografiju – aplicirane na različitim medijima u različitim tehnikama i po pravilima koja definira Protokol cjelovitog vizualnog identiteta (Knjiga standarda – u nastavku: protokol). Sistem pravila je taj koji udružuje komunikacijska sredstva u učinkovitu prepoznatljivu cjelinu koja odražava realnu sliku.

Vizualni identitet zaživi kad su oblikovana sredstva komunikacije (memorandumi, poslovne vizitke, žig, sistem vanjskog i unutarnjeg označavanja …) i kad je izrađen protokol njihove uporabe. Protokol treba sadržavati jasno definirane i strogo precizirane mehanizme kontrole i nadzora – u protivnom lako dolazi (zbog npr. većeg broja izvođača pojednih aplikacija) do rušenja mehanizama vizualnog identiteta.

Cilj cjelovitog vizualnog identiteta je izoblikovati svijest o uslugama i poslanstvu/filozofiji, stvoriti imidž kod ciljne populacije. Određenu informaciju lakše zapamtimo ukoliko ju susrećemo na različitim mjestima u vremenskom slijedu u prepoznatljivoj kompatibilnoj pojavnosti. Znači, imidž se stvara ponavljanjem istoznačnih informacija. Zato je potrebno svaki likovni oblik u potpunosti osmisliti – kako u odnosu do samog sebe (do njegovog značenja) tako i u odnosima/korelaciji s drugima. Svaki novi element vizualnog identiteta je potrebno doreći po pravilima protokola. Razlikovanje u značenju i ujedno pripadnost cjelini postiže se kreativnom i promišljenom uporabom likovnog materijala. To znači da se svaka aplikacija izrađuje isključivo na osnovi nacrta/pravila protokola.

Protokol cjelovitog vizualnog identiteta je nositelj njegove kvalitete. Vizualni identitet prevodi strateške ciljeve na grafičku razinu. Jednako kako je moguće neprikladnom simbolu spretnom komunikacijom dati određena kvalitetna značenja, moguće je i dobrom simbolu srušiti ili uskratiti vrijednost ako ga se upotrebljava stihijski, bez definiranih pravila.

Protokol cjelovitog vizualnog identiteta, kao dobra osnova za konzistentno upravljanje vizualnim identitetom obično sadržava:
– uvodno obraćanje vodeće osobe/osoba,
– osnovna strateška ishodišta (ciljeve, poslanstvo …),
– sistem komunikacije (nabrojena sva osnovna komunikacijska sredstva koja će postati nositelji vizualnog identiteta),
– sadržaj,
– konstrukciju likovnih struktura koje predstavljaju osnovne likovne konstante vizualnog identiteta, definiranje dozvoljenih boja,
– kombinacije osnovnih i izvedenih pojavnosti pojedinih osnovnih konstanti vizualnog identiteta – u mjerilu,
– osnovne tipografske mreže po kojima se oblikuje tipografska slika u sredstvima komunikacije,
– primjere aplikacija vizualnog identiteta na sredstva komunikacije (npr. memorandumi, poslovne vizitke…) – u mjerilu,
– primjere aplikacija vizualnog identiteta u promidžbi (npr. pravila i primjeri definiranja oglasa…),
– primjere aplikacija vizualnog identiteta na transportnim sredstvima (automobilima…),
– primjere aplikacija vizualnog identiteta na raznim prezentacijama, sajmovima …,
– propisane materijale koji se uporabljaju za produkciju sredstava komunikacije.

Cjelovit vizualni identitet mora funkcionirati vrlo disciplinirano. Svako odstupanje od sistema komunikacije, tipografske slike, definiranog sistema odnosa između elemenata i likovnih struktura na likovnoj podlozi sredstava komunikacije, definiranih boja, dozvoljenih pojavnosti pojednihih elemenata kvari imidž definiran u javnosti.

Osim protokola cjelovitog vizualnog identiteta predlažemo i savjetnika protokola koji bi se brinuo za konzistentnu uporabu cjelovitog vizualnog identiteta.

Protokol je smisleno izraditi nakon definiranja i vaše potvrde pojednih elemenata i aplikacija vizualnog identiteta. Početna faza bi sadržavala sljedeće elemente:
– znak sa sistemom boja,
– osnovnu tipografiju,
– memorandum i kompjutorske obrasce za poslovnu komunikaciju (template-i),
– kuverte,
– poslovne vizitke,
– poslovni žig,
– osnovne elemente sistema označavanja (uniforme, označavanje lokacije, automobila, restoranskog asortimana …).

Definiranje tih elemenata i aplikacija bilo bi kvalitetna osnova za izradu protokola cjelovitog vizualnog identiteta s pravilima kreiranja i apliciranja (i) preostalih elemenata cjelovitog vizualnog identiteta (kako je gore navedeno).

SEO optimizacija i Održavanje web stranica Besplatna seo analiza
vizualni identitet