Najveća prednost ovog oblika oglašavanja je ta da možete precizno odrediti željene ciljne skupine što uvelike snizuje cijenu internet oglašavanja.

Analiza tržišta i konkurencije nudi nam odgovore na neka pitanja:

  • Gdje su i što rade moji kupci na Internetu?
  • Kako posložiti najbolju kombinaciju oglašivačkih mreža na Internetu?
  • Google AdWords kako uz minimalni budžet postići najveći broj posjeta?
  • Na koji način se oglašavati na društvenim mrežama?
  • Kako i uz pomoć kojih alata voditi učinkovite newsletter kampanje?
  • Google AdSense – kako zarađivati putem ove popularne mreže?
  • Kako koristiti društvene mreže poput Facebooka, Twittera, YouTube-a i sl. za postizanje marketinških ciljeva?
  • Kako kreirati sadržaj na koji će korisnici reagirati, pratiti ga i dijeliti dalje?
  • Kako ostvariti interakciju s korisnicima (i mjerljive rezultate), a ne samo prisutnost na društvenim mrežama?

internet marketing