Newsletter kampanja počinje savjetovanjem i definiranjem ciljeva. Slijedi priprema tekstova i poruka, izrada kampanje, ugrađivanje forme za prijavu na Vašoj web ili Facebook stranici, izrada i dizajn HTML predložaka, optimizacija kampanje te izrada izvješća o samoj kampanji.

Savjetovat ćemo Vas koji dan i u koje vrijeme je najbolje slati newsletter. Podržavamo samo permission-based (dopuštenje korisnika) e-mail marketing jer smo tako sigurni da će poruke sigurno stići do Vaših klijenata i potencijalnih kupaca.

Po završetku svake newsletter kampanje generira se izvješće o uspješnosti kampanje i pripremi se analiza s preporukama za buduće kampanje.