Vizualni identitet obuhvaća logotip, definiran sistem boja te tipografiju - aplicirane na različitim medijima u različitim tehnikama i po pravilima koja definira Protokol cjelovitog vizualnog identiteta (Knjiga standarda - u nastavku: protokol). Sistem pravila je taj koji udružuje komunikacijska sredstva u učinkovitu prepoznatljivu cjelinu koja odražava realnu sliku.

Vizualni identitet zaživi kad su oblikovana sredstva komunikacije (memorandumi, poslovne vizitke, kuverte, žig, sistem vanjskog i unutarnjeg označavanja ...) i kad je izrađen protokol njihove uporabe. Protokol treba sadržavati jasno definirane i strogo precizirane mehanizme kontrole i nadzora – u protivnom lako dolazi (zbog npr. većeg broja izvođača pojednih aplikacija) do rušenja mehanizama vizualnog identiteta.

Cilj cjelovitog vizualnog identiteta je izoblikovati svijest o uslugama i poslanstvu/filozofiji, stvoriti imidž kod ciljne populacije. Određenu informaciju lakše zapamtimo ukoliko ju susrećemo na različitim mjestima u vremenskom slijedu u prepoznatljivoj kompatibilnoj pojavnosti. Znači, imidž se stvara ponavljanjem istoznačnih informacija. Zato je potrebno svaki likovni oblik u potpunosti osmisliti – kako u odnosu do samog sebe (do njegovog značenja) tako i u odnosima/korelaciji s drugima. Svaki novi element vizualnog identiteta je potrebno doreći po pravilima protokola. Razlikovanje u značenju i ujedno pripadnost cjelini postiže se kreativnom i promišljenom uporabom likovnog materijala. To znači da se svaka aplikacija izrađuje isključivo na osnovi nacrta/pravila protokola.

Protokol cjelovitog vizualnog identiteta je nositelj njegove kvalitete. Vizualni identitet prevodi strateške/poslovne ciljeve na simbolnu/grafičku razinu. Jednako kako je moguće neprikladnom simbolu spretnom komunikacijom dati određena kvalitetna značenja, moguće je i dobrom simbolu srušiti ili uskratiti vrijednost ako ga se upotrebljava stihijski, bez definiranih pravila.

Protokol cjelovitog vizualnog identiteta, kao dobra osnova za konzistentno upravljanje vizualnim identitetom obično sadržava:
- uvodno obraćanje vodeće osobe/osoba,
- osnovna strateška ishodišta (ciljeve, poslanstvo/filozofiju ...),
- sistem komunikacije (nabrojena sva osnovna komunikacijska sredstva koja će postati nositelji vizualnog identiteta),
- sadržaj,
- konstrukciju likovnih struktura koje predstavljaju osnovne likovne konstante vizualnog identiteta, definiranje dozvoljenih boja,
- kombinacije osnovnih i izvedenih pojavnosti pojedinih osnovnih konstanti vizualnog identiteta - u mjerilu,
- osnovne tipografske mreže po kojima se oblikuje tipografska slika u sredstvima komunikacije,
- primjere aplikacija vizualnog identiteta na sredstva komunikacije (npr. memorandumi, poslovne vizitke ...) – u mjerilu,
- primjere aplikacija vizualnog identiteta u promidžbi (npr. primjeri i pravila definiranja oglasa, prospekta ...),
- primjere aplikacija vizualnog identiteta na transportnim sredstvima (automobilima ...),
- primjere aplikacija vizualnog identiteta na raznim prezentacijama, sajmovima ...,
- propisane materijale koji se uporabljaju za produkciju sredstava komunikacije.

Cjelovit vizualni identitet mora funkcionirati vrlo disciplinirano. Svako odstupanje od sistema komunikacije, tipografske slike, definiranog sistema odnosa između elemenata i likovnih struktura na likovnoj podlozi sredstava komunikacije, definiranih boja, dozvoljenih pojavnosti pojednihih elemenata kvari imidž definiran u javnosti.

Osim protokola cjelovitog vizualnog identiteta predlažemo i skrbnika/savjetnika protokola koji bi se brinuo za konzistentnu uporabu cjelovitog vizualnog identiteta.

Protokol je smisleno izraditi nakon definiranja i Vaše potvrde pojednih elemenata i aplikacija vizualnog identiteta. Predlažemo početnu fazu koja bi sadržavala sljedeće elemente:
- znak sa sistemom boja,
- osnovnu tipografiju,
- memorandum i kompjutorske obrasce za poslovnu komunikaciju (template-i),
- kuverte,
- poslovne vizitke,
- poslovni žig,
- osnovne elemente sistema označavanja (uniforme, označavanje lokacije, automobila, restoranskog asortimana ...).

Definiranje tih elemenata i aplikacija bilo bi kvalitetna osnova za izradu protokola cjelovitog vizualnog identiteta s pravilima kreiranja i apliciranja (i) preostalih elemenata cjelovitog vizualnog identiteta (kako je gore navedeno).

Pripremila:
Radmila Trbojević, graf. inž.